چاپ

مکانیک

ترتيب بر اساس:

مکانیک مهندسی دینامیک ویراست ششم

قیمت: ریال
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->
چاپ تمام 
جزئيات كالا

مقدمه ای بر مکانیک سیالات ویراست ششم

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

مقدمه اي بر انتقال گرما ویراست پنجم

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

مکانیک مهندسی استاتیک ویراست دوازدهم در دستگاه si

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

مکانیک مهندسی استاتیک ویراست ششم

قیمت: ریال
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->
چاپ تمام 
جزئيات كالا

تاسيسات مکانيکي و برقي ساختمان(ویرایش2)

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

فرهنگ تاسيسات ساختمان (ویرایش2 )

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

خودآموز CATIA آموزش دو محيط تخصصي قالب سازي و ورق کاري با CD

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

راهنماي مسائل استاتيک (ویرایش6)

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
3 stars  كل نظرات: 1
-->

مقاومت مصالح ویراست دوم

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

راهنمای مسائل انتقال گرما ( ویرایش 8)

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

راهنمای مسائل مکانیک سیالات (فصل 7 تا 12) (ویرایش6

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

نانوکاتالیست‌ها کاربرد نانو فناوری در کاتالیزگری

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

مقدمه ای بر نانو مکانیک با سی دی

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

تحلیل و تفسیر ارتعاشات ماشین آلات دوار

ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

طراحی سیستمهای هیدرولیک

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک جلد 1 (ویرایش6)

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

اصول ترمودینامیک ویراست ششم

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک (ویرایش5)

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->
چاپ فعلی این کتاب تمام شده است 
جزئيات كالا

انتقال گرما (ویرایش 8 )

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->
چاپ این کتاب پایان یافته است. 
جزئيات كالا