چاپ

عمران، آب

ترتيب بر اساس:

ACI DETAILING MANUAL-1994

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

DICTIONARY OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

قیمت: ریال
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->
چاپ تمام 
جزئيات كالا

ابزار دقيق سدهاي بتني (طراحي تهيه اجرا و بهره برداري)

ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

آزمايشگاه مقاومت مصالح براي رشته هاي عمران و مکانيک

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

برنامه طراحي سازه هاي بتن آرمه SAPCON

قیمت: استعلام بهاء ریال

تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

برنامه طراحي سازه هاي فولاديSAPSTL

قیمت: استعلام بهاء ریال

تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

پروژه هاي تحليل و طراحي سازه ها STAAD III ج 1 (ویرایش2)

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اساس سطح عملکرد با استفاده از

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

فرهنگ تاسيسات ساختمان (ویرایش2 )

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

مقاومت مصالح ویراست دوم

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

تحلیل و طراحی شالوده های گسترده و مرکب MATS

قیمت: ریال
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->
چاپ تمام 
جزئيات كالا

پاسخ تحلیلی آزمون های ارشد زمین شناسی 82-92

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

درآمدی بر مکانیک سنگ

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

طبقه بندی زمین در طراحی لرزه ای سازه ها

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

آزمایشگاه مکانیک خاک (ویراست ذوم )

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

بتن سبک AAC و کاربرد آن در صنعت ساختمان

ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

اصول مهندسی ژئوتکنیک - مکانیک خاک (ویراست هفتم)

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

استاتیک ویراست نهم

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

مکانیک برداری برای مهندسان دینامیک ویراست نهم

قیمت: ریال
ریال
تخفيف: 10.00%
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->

سی دی مقدمه ای بر مکانیک سیالات

قیمت: ریال
ميانگين رتبه بندي توسط مشتري:
0 stars  كل نظرات: 0
-->